שמירה על סודיות :

הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. אנו משתמשים בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותינו.

הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוח/ה ופרטיו/פרטיה לא יעברו לגורם שלישי – למעט חברות האשראי – אלא אם מתחייב בחוק.

הנהלת האתר משתמשת בחברת "משולם", חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת מידע ללקוח. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לספק ללקוחותיה שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש/ת וכל נזק, אובדן, אי-נוחות, עוגמת נפש וכיוצא באלה, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש/ת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.