תקנון האתר :

האתר משמש כחנות וירטואלית לממכר בגדים ומוצרי אופנה והוא בבעלות “אנקי ביי ויוי” ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של האתר בדוא”ל או במספר טלפון: 0526398188 (בימים א'-ה', 10:00-16:00).

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה הכוונה גם לזכר. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין הנהלת האתר לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או ״אנקי ביי ויוי״ ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי חוק. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

הנהלת האתר עושה כל אשר ביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר; עם זאת יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, וכי הנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. רישומי המחשב של האתר בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

השימוש באתר מותר מגיל 18